ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN

Πρόσκληση σε Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη της «Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων» σε Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013, στις 21.30 στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, 10680, Αθήνα. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία , όπως προβλέπεται από το άρθρο 17 του Καταστατικού, παρ.1, η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση στις 13 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, στον ίδιο χώρο.

Θέματα της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης

  1. Εκλογή Προέδρου της Γενικής- Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης
  2. Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά τη διετή θητεία του
  3. Οικονομικός απολογισμός για τα έτη 2011-2013 και προϋπολογισμός για το επόμενο έτος 2014
  4. Έγκριση των μέχρι τώρα πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  5. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
  6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Θα ακολουθήσει η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αικατερίνη Γκαρή

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Μιχαηλίδου