ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN

Πρόσκληση σε Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

Καλούνται τα Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου «Ελληνική Εταιρεία για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων» σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στις 7 Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, στην Αθήνα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 17 του Καταστατικού, παρ. 1, η Γενική Συνέλευση (επαναληπτική) θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση στις 10 Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00, στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, στην Αθήνα, αμέσως μετά το Συμπόσιο με τίτλο «Διαστάσεις της ανάπτυξης και εκπαίδευσης των Χαρισματικών Μαθητών: Διλήμματα και Προοπτικές» που θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης από την «Εταιρεία ΨυχικήςΥγιεινής & Νευροψυχιατρικής του Παιδιού», σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων».

Θέματα της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης

  1. Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης
  2. Απολογισμός περιόδου από ιδρύσεως του Σωματείου μέχρι σήμερα.
  3. Έγκριση των μέχρι τώρα πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών της Προσωρινής Διοίκησης από κάθε ευθύνη.
  4. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Καθορισμός της ετήσιας συνδρομής των μελών και του κόστους εγγραφής στην εταιρεία.
  6. Άλλα θέματα που το νέο Δ.Σ. θέτει προς συζήτηση

 

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή,
Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Αικατερίνη Γκαρή, Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Αγγελική Δαβάζογλου και Μαρία Μιχαηλίδου