ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN

Πρόσκληση για Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη της «Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων» (Δη.Χα.Τα.Π.Ε.) στην Eτήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου και ώρα 22.00, στην Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, 5ος όροφος (Κυψέλη 544, μικρή αίθουσα).
Στην περίπτωση μη απαρτίας των μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, στον ίδιο χώρο, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης θα είναι:

  • Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Συζήτηση για την επικύρωση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον επανακαθορισμό της ετήσιας συνδρομής των εκτάκτων μελών της Εταιρείας
  • Επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας - Προτάσεις.
  • Στρατηγικές για την περαιτέρω διάδοση και προώθηση των σκοπών της Εταιρείας - Προτάσεις
  • Συζήτηση για σχέσεις της Εταιρείας με άλλες εταιρείες και σωματεία.
  • Αιτήσεις - Ανακοινώσεις

Μετά το τέλος της συνεδρίασης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα:

  • Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας (κατά το άρθρο 31 του καταστατικού)
  • Οργανωτικά θέματα σχετικά με επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας που προγραμματίζεται για τις αρχές Φεβρουαρίου 2007.
  • Ανακοινώσεις - Αιτήσεις.