ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN

Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη της «Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων» (Δη.Χα.Τα.Π.Ε.) σε Τακτική Eτήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στις 14 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, στην Αθήνα, στην Πανεπιστημιόπολη Ιλισίων, στο Αμφιθέατρο AULA της Φιλοσοφικής Σχολής (κεντρική είσοδος).
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ακόλουθα:

  1. Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης
  2. Συζήτηση για την αλλαγή των άρθρων του καταστατικού 21, 22 και 28 σχετικά με τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Θέματα που αφορούν τη συνδρομή των μελών της Εταιρείας
  4. Ανακοινώσεις