ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN

Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη της «Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων» (Δη.Χα.Τα.Π.Ε.) σε Τακτική Eτήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στις 8 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 π.μ., στην Αθήνα, στην Πανεπιστημιόπολη Ιλισίων, 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής, Αμφιθέατρο του Ψυχολογικού Εργαστηρίου, Κυψέλη 544.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 13.00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ακόλουθα:

  1. Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης
  2. Συζήτηση για τις δραστηριότητες και συνεργασίες της Εταιρείας κατά το έτος 2012
  3. Οικονομικά της Εταιρείας για το έτος 2012
  4. Νέες εγγραφές μελών κατά το έτος 2012 και συζήτηση για τη συνδρομή των τακτικών μελών της Εταιρείας
  5. Αιτήσεις- Ανακοινώσεις