ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN

Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη της «Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων» (Δη.Χα.Τα.Π.Ε.) σε Τακτική Eτήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου ώρα 8.30 π. μ., στο κτίριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 και Σίνα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και ώρα 17.30 στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ακόλουθα:

  1. Δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2014
  2. Οικονομικά θέματα της Εταιρείας κατά το έτος 2014
  3. Ετήσια Συνδρομή των μελών - Κριτήρια για τη θεώρηση ενός μέλους ως "ενεργού μέλους"
  4. Σχέσεις της Εταιρείας με άλλες εταιρείες και δίκτυα σχέσεων (networks), στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
  5. Αιτήσεις
  6. Ανακοινώσεις