Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας

EN
Κεντρική Σελίδα > Δομή και Διοικητικό Συμβούλιο

Δομή και Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διετία
2020-2021

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Αικατερίνη Γκαρή
  Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
  Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  e-mail: agari@psych.uoa.gr
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Irina Mrvoljak Θεοδωροπούλου
  Ψυχολόγος (PhD)
  Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  e-mail: rina.Mrvoljak@psych.uoa.gr
 • ΤΑΜΙΑΣ
  Βασιλική Νικολοπούλου
  Ψυχολόγος, MSc, PhD, Ε.ΔΙ.Π.
  Tμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνώ

  e-mail: vndd@hotmail.com

Μέλη

 • Αθανάσιος Τσιάμης
  Σχολικός Ψυχολόγος, Τμήμα Ψυχολογίας, Deree College, Αθήνα
  e-mail: nassostsiamis@gmail.com
 • Ελένη Καραγιάννη
  Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (PhD), Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  e-mail:Eleni8kar@yahoo.gr
 • Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση
  Συγγραφέας παιδικών βιβλίων, Μέλος της Ελληνικής ΜΕΝΣΑ
  e-mail:ikgialou@otenet.gr
 • Αλέξιος Γεωργαλής
  Εκπαιδευτικός Φιλόλογος Περιβαλλοντικής Αγωγής (MSc), Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  e-mail: a.georgalis@hotmail.com

Αναπληρωματικά μέλη

 • Δημήτριος Τσολακίδης
  Μαθηματικός, Υποψήφιος διδάκτορας Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  e-mail:ditsolakid@psych.uoa.gr
 • Βασιλική Κανελλοπούλου
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  e-mail:lcanel@psych.uoa.gr

Εξελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας

 • Κώστας Μυλωνάς
  Καθηγητής στις Μεθόδους Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  e-mail: kmylonas@psych.uoa.gr
 • Σοφία Θεοδωρίδου
  Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (PhD), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη
  e-mail: Stheo@eled.duth.gr
 • Χρήστος Θετάκης
  Εκπαιδευτικός Μαθηματικός, Πρώην στέλεχος ΚΕΣΥΠ Αγρινίου, Διευθυντής Γυμνασίου Λεπενούς Αιτωλοακαρνανίας
  e-mail: thetakis@sch.gr

Τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας είναι συνολικά είκοσι οκτώ (28) που προέρχονται από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και άλλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η Εταιρεία αποτελείται από τα εξής όργανα: α) Γενική Συνέλευση, β) Διοικητικό Συμβούλιο, γ) Εξελεγκτική Επιτροπή, δ) Εκτελεστική Επιτροπή, ε) Ομάδες εργασίας και στ) Έκτακτες Επιτροπές (Άρθρο 11 του Καταστατικού).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη: α) Πρόεδρο, β) Γραμματέα, γ) Ταμία, και δ) τέσσερα απλά μέλη (Άρθρο 24 του Καταστατικού).

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται για δύο χρόνια, κατά τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως έργο τον οικονομικό έλεγχο των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό ελέγχει όλα τα διαχειριστικά βιβλία του Ταμείου, συντάσσει τον ισολογισμό και απολογισμό κάθε έτους, που μαζί με σχετική έκθεση υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση των μελών και τη διενέργεια της λογοδοσίας και της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Άρθρο 32 του Καταστατικού).

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας αποτελείται από τον/την Πρόεδρο, τον/την Γραμματέα και ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εκλέγεται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (Άρθρο 31 του Καταστατικού).

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Eworx Α.Ε.