Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας

EN
Κεντρική Σελίδα > Χρήσιμα αναγνώσματα

Χρήσιμα αναγνώσματα

"15 Χρόνια Δραστηριοποίησης" της Εταιρείας (2020) - ΕΛ 6.5Mb
Ελληνική Εταιρεία για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών & Εφήβων (Δη.Χα.Τα.Π.Ε.)

Βιβλιογραφία για Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, από την Διαδικτυακή Συνάντηση με αφορμή τα "15 Χρόνια Δραστηριοποίησης" της Εταιρείας (2020) - EN 389Kb
"Η συμβολή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην εκπαίδευση μαθητών με υψηλές ικανότητες και ταλέντα"

A. Gari- Disabilities από το συνέδριο "Η αναπηρία στην Τέχνη" (2020) - ΕΛ 1.3Mb
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Κλάδος "Ψυχολογία της Δημιουργικότητας και της Τέχνης" 03 - 10.12.2020

"Gifted Children" (2012) - EN 800Kb
Ellen Winner (Professor of Psychology at Boston College, Senior Research Associate at Harvard Graduate School of Education)

"Conception of Gifted" (2005) - EN 1Mb
Robert R. Sternberg (Yale University) & Janet E. Davidson (Lewis & Clark College) )

"Characteristics of Effective Teachers of Gifted Students" (2003) - EN 103Kb
Carol J. Mills (John Hopkins University)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Eworx Α.Ε.