ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN

Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη της «Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στις 7 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ., στην Αθήνα, στην Πανεπιστημιόπολη Ιλισίων, στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, Αμφιθέατρο Ψυχολογικού Εργαστηρίου (5oς όροφος, Kυψέλη 544).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 17, παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση (επαναληπτική) θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση στις 14 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στον ίδιο χώρο όπως αναγράφεται ανωτέρω.

Θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  1. Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης

  2. Δραστηριότητες της εταιρείας για το έτος 2009-2010

  3. Εγγραφές νέων μελών

  4. Οικονομικά θέματα της εταιρείας και ετήσια συνδρομή μελών

  5. Άλλα θέματα.