ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN
Κεντρική Σελίδα > Χρήσιμα αναγνώσματα για εκπαιδευτικούς και γονείς

Χρήσιμα αναγνώσματα για εκπαιδευτικούς και γονείς

"Gifted Children" (2012) - EN 800Kb
Ellen Winner (Professor of Psychology at Boston College, Senior Research Associate at Harvard Graduate School of Education)

"Conception of Gifted" (2005) - EN 1Mb
Robert R. Sternberg (Yale University) & Janet E. Davidson (Lewis & Clark College) )

"Characteristics of Effective Teachers of Gifted Students" (2003) - EN 103Kb
Carol J. Mills (John Hopkins University)

"Moral Sensitivity of gifted" (1997) - EN 74Kb
Deirdre V. Lovecky (licensed psychologist with a practice in Rhodes Island)