ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN

Πρόσκληση για Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη της «Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων» (Δη.Χα.Τα.Π.Ε.) στην Eτήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου και ώρα 15.30, στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, στην Αθήνα.
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ακόλουθα:

  1. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους.
  2. Επικύρωση της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αναγόρευση σε Επίτιμο Πρόεδρο της Εταιρείας του Ι. Ν. Παρασκευόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
  3. Δραστηριότητες σχετικά με την Ιστοσελίδα της Εταιρείας
  4. Συζήτηση για σχέσεις της Εταιρείας με άλλες εταιρείες και σωματεία.
    Αιτήσεις-Ανακοινώσεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αικατερίνη Γκαρή

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Μιχαηλίδου