ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN

Πρόσκληση για Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη της «Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων» σε Γενική Απολογιστική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 22.00 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αμφιθέατρο).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία , όπως προβλέπεται από το άρθρο 17 του Καταστατικού, παρ.1, η Γενική Απολογιστική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση στις 2 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, στον ίδιο χώρο.

Θέματα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

  1. Οικονομικά θέματα της εταιρείας
  2. Εγγραφές νέων μελών
  3. Ιστοσελίδα της Εταιρείας
  4. Επιστημονική παρουσία της Εταιρείας
  5. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αικατερίνη Γκαρή

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Μιχαηλίδου