ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN
Κεντρική Σελίδα > Δομή και Διοικητικό Συμβούλιο

Δομή και Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διετία
2018-2020

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Αικατερίνη Γκαρή
  Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
  Τομέας Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

  e-mail: agari@psych.uoa.gr
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Μαρία Μιχαηλίδου
  Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ουαλίας Ph.D.
  e-mail: smi@acm.org
 • ΤΑΜΙΑΣ
  Βασιλική Νικολοπούλου
  Ψυχολόγος, MSc, PhD, Ε.ΔΙ.Π., Tμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  e-mail: vndd@hotmail.com

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Θεώνη Βελλή
  Καθηγήτρια Γνωστικής-Πειραματικής Ψυχολογίας
  e-mail:theonivelli@gmail.com
 • Νάσος Τσιάμης
  Σχολικός Ψυχολόγος, Τμήμα Ψυχολογίας, Deree College, Αθήνα
  e-mail: assostsiamis@gmail.com
 • Αλέξιος Γεωργαλής
  Εκπαιδευτικός Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Πανεπιστημίου Αθηνών
  e-mail: humandrummachine@hotmail.com
 • Θεόδωρος Κόκκινος
  Εκπαιδευτικός Φιλόλογος, Διδάκτορας Παιδαγωγικής Πανεπιστήμιου Αθηνών
  e-mail: theokokkinos@yahoo.gr

Εξελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας

 • Κώστας Μυλωνάς
  Καθηγητής στις Μεθόδους Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  e-mail: kmylonas@psych.uoa.gr
 • Γεωργία Ρουμπέα
  Εκπαιδευτικός Φυσικών Επιστημών, Διευθύντρια Προτύπου Γυμνασίου Αναβρύτων, Διδάκτορας Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μ.Sc Εκπαιδευτικής αξιολόγησης
  e-mail: roumbeayioula@hotmail.com
 • Χρήστος Θετάκης
  Εκπαιδευτικός Μαθηματικός, Πρώην στέλεχος ΚΕΣΥΠ Αγρινίου, Διευθυντής Γυμνασίου Λεπενούς Αιτωλοακαρνανίας
  e-mail: thetakis@sch.gr

Τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας είναι συνολικά είκοσι οκτώ (28) που προέρχονται από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και άλλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η Εταιρεία αποτελείται από τα εξής όργανα: α) Γενική Συνέλευση, β) Διοικητικό Συμβούλιο, γ) Εξελεγκτική Επιτροπή, δ) Εκτελεστική Επιτροπή, ε) Ομάδες εργασίας και στ) Έκτακτες Επιτροπές (Άρθρο 11 του Καταστατικού).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη: α) Πρόεδρο, β) Γραμματέα, γ) Ταμία, και δ) τέσσερα απλά μέλη (Άρθρο 24 του Καταστατικού).

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται για δύο χρόνια, κατά τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως έργο τον οικονομικό έλεγχο των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό ελέγχει όλα τα διαχειριστικά βιβλία του Ταμείου, συντάσσει τον ισολογισμό και απολογισμό κάθε έτους, που μαζί με σχετική έκθεση υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση των μελών και τη διενέργεια της λογοδοσίας και της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Άρθρο 32 του Καταστατικού).

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας αποτελείται από τον/την Πρόεδρο, τον/την Γραμματέα και ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εκλέγεται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (Άρθρο 31 του Καταστατικού).